Důstojné stáří

Většinu nemocí, které jsou spojené se správným fungováním mozku a se stářím, se stále nedaří natolik zvládnout, aby byly plně léčitelné. Jednou z nich je i tolik obávaná Alzheimerova choroba.

seniorka

  • Také se o ní mluví jako o nemoci, která bere lidem duši.

Toto označení jistě vzniklo z toho důvodu, že se pozvolna nemocný začíná měnit a většinou to není k dobrému.Z naprosto klidného a laskavého člověka se stává agresivní jedinec, který tyranizuje své okolí. To jsou jistě těžké chvíle. Je ale zapotřebí si uvědomit, že to na nás nekřičí náš milovaný blízký, ale jeho choroba. V naší republice je mnoho různých zařízení, díky kterým není zapotřebí na celou záležitost rezignovat a smířit se s tím, že už bude vše jen horší.

Pochopení je samozřejmostí

Specializovaná centra nabízejí opravdový domov pro seniory, kteří už nad svým životem ztrácejí kontrolu. Je to jistě dobré řešení pro obě strany. Není přeci povinností vytrvat u nemocného i za cenu sebezničení. Domov neboli Alzheimer centrum, zaměstnává pouze pracovníky, kteří plně chápou tento problém a přistupují ke každému klientovi s maximálním pochopením a láskou. Hlavním cílem není jen klienta ubytovat, ale poskytnout mu opravdový domov a klidné zázemí. To je totiž to, co nemocný potřebuje nejvíce.

stařena

  • POCHOPENÍ A JISTOTU, ŽE SE V TOM NEZNÁMÉM SVĚTĚ NEZTRATÍ.

Vysoce kvalifikovaný personál zajistí vašemu blízkému péči po čtyřiadvacet hodin denně, po celý rok. Pro obyvatele domova jsou připravené nadstandardní služby. Maximální zdravotní péče na nejvyšší úrovni je samozřejmostí. Ale to by jistě bylo pro špičkové pracoviště málo. Doslova v každém jednání je patrná snaha o zachování lidské důstojnosti každého klienta, o prodloužení doby, po kterou je obyvatel domova pro seniory schopen se postarat sám o sebe. Čím déle je člověk soběstačný, tím déle je také spokojený.

Ohodnoťte příspěvek
9 měsíci ago